Schoolraad

De schoolraad overlegt met de directeur over alle mogelijke thema’s en onderwerpen. Deze raad geeft advies. Ze bestaat uit ouders, vertegenwoordigers uit de socio-economische en culturele milieus en uit personeelsleden. Drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden worden om de 4 jaar verkozen. Deze rechtstreeks verkozenen worden via coöptatie aangevuld met 2 leden uit de hierboven vermelde milieus.
Leden:
– Mermans Jasmien
Cilissen Wendy
–  Huysmans Petra
–  Geysen Tom