Wet op de privacy


Op onze website en facebookpagina worden regelmatig foto’s gepubliceerd van activiteiten en uitstappen. Alle ouders hebben het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de publicatie van de foto waarop hun kind afgebeeld is.
Het volstaat om dit te melden via de directie met een speciaal formulier.