Verblijf op school


Belangrijke afspraak: 
De leerlingen die geen gebruik maken van de busdienst of de gemeentelijke kinderopvang worden ten vroegste om 08u15 toegelaten op de school. Mogen wij u vragen om uw kinderen na het beëindigen van de lessen stipt op te halen. Gelieve, indien u om de een of andere reden uw kind niet op tijd kan ophalen, de school te verwittigen, want kinderen die niet tijdig kunnen opgehaald worden, moeten naar de kinderopvang.Voor de goede orde en de veiligheid vragen wij de ouders bovendien om hun kind tot aan de schoolpoort te begeleiden.
Rondwandelen op de speelplaats en onder het afdak tussen de kleuters gaan zitten,wordt niet toegelaten.

Bij het einde van de lessen wacht u uw kind op aan de schoolpoort.(enkel de kleuters worden op de speelplaats afgehaald) Zorg ervoor dat de leerkracht de aankomst of het vertrek van uw kind heeft opgemerkt! Help te voorkomen dat het ongemerkt de school verlaat, en zorg er a.u.b. voor dat de schoolpoort altijd gesloten blijft.

In het belang van uw kinderen:

Parkeer uw wagen op een veilige plaats. U kan ook parkeren in de Berkvenstraat. U moet dan enkele minuten wandelen, maar er is wel parkeergelegenheid. We vragen hier uitdrukkelijk uw medewerking om de schoolomgeving veilig te houden.Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klassen zonder toestemming te vragen aan de directie. Informatief contact of besprekingen met de leerkrachten kan enkel voor of na de lessen.