Schoolvisie


‘t Egeltje is een school met een visie.

Onze kinderen moeten, net zoals onze leerkrachten, graag naar school komen. Elke dag opnieuw! We geven vorm aan het pedagogisch project van het GO!

We geloven dat “school maken” een zaak is van alle mensen die verbonden zijn of zich verbonden voelen met onze school.

Daarom proberen we de betrokkenheid bij onze school van alle belanghebbenden te stimuleren.

Op leerlingenniveau willen wij “zorg” dragen voor alle leerlingen. Ongelijke leerlingen gelijk behandelen is even onrechtvaardig als gelijke kinderen ongelijk behandelen.

Zinvolle taken voor elke leerling door middel van maatwerk en differentiatie zijn een ‘must’ in het hedendaagse onderwijs.

De leerkrachten zijn er voor de kinderen en niet omgekeerd. Elk kind is uniek! Daar zetten we ons dagelijks voor in, want bij ons is elk kind een uniek stekeltje.