Oudercontact


Bij het begin van het schooljaar wordt er een infoavond georganiseerd.
Driemaal per jaar wordt er een ouderavond ingericht en vier keer per schooljaar wordt een schoolrapport meegegeven.
Naast de schoolresultaten worden in het rapport ook de leef- en werkattitudes beoordeeld.
De kleuterjuf bespreekt de vordering en ontwikkeling van uw kleuter tijdens de ouderavonden.

Data ouderavonden:
–  26/10
–  29/03
–  25/06