Huistaken


Het is de bedoeling dat onze leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig hun huistaken maken en hun lessen leren. Zo leert uw kind om zelfstandig te werken en neemt het een goede houding aan van zelfstudie en zelfcontrole.
Het is nooit de bedoeling dat ouders de huistaken maken. Evenmin is het de bedoeling dat kinderen nog uren over hun boeken gebogen zitten.
Viermaal per week krijgen de leerlingen een huistaak. In de derde graad is dit vijfmaal per week. De hoeveelheid huiswerk wordt trapsgewijs opgebouwd van het eerste naar het zesde leerjaar.